Transparenta veniturilor salariale

Transparenta veniturilor salariale in cadrul comunei Balc Lista functiilor din administratia public locala Balc, din categoria personalului platit din fonduri publice cf art 33 din Legea 153/2017