Rezultatul probei de interviu concurs promovare sef birou din 12.08.2022