Anunt elaborare PUZ – INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ȘI PARCELARE PENTRU PARC INDUSTIAL ȘI ZONA DE LOCUINȚE SOCIALE ÎN COMUNA BALC, JUDEȚUL BIHOR