REGULAMENT pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul Comunei Balc unităilor de cult din Comuna Balc