REGULAMENT acordare sprijin financiar de la bugetul local al comunei Balc unităților de cult din Comuna Balc