ANUNȚ INIȚIERE ELABORARE PUZ CONSTRUIRE TEREN DE SPORT ÎN COMUNA BALC, SAT SĂLDĂBAGIU DE BARCĂU