Bugetul de venituri şi cheltuieli al ComuneiBalc – 2016

Primăria Comunei Balc anunță că,  în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală şi ale prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale s-a publicat la afişierul Primăriei Comunei Balci, unde poate fi consultat: Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 2016 și estimări pentru anii 2017-2019.

Bugetul de venituri şi cheltuieli al Comunei Balc pentru anul 2016 poate fi consultat și online în fișierul atașat acestei știri.

Bugetul de venituri şi cheltuieli

al Comunei Balc pentru anul 2016