Anunț privind încheierea contractelor de salubrizare