Anunț privind termenele la care contribuabilii au obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol